Avel för framtiden

Inom kort (2014) kommer ytterst värdefull information komma ut på SKV:s hemsida. Om styrelsen håller vad som lovades på årsmötet vill säga. Vår motion bifölls av årsmötet trots protester från flera styrelseledamöter med 19 för och 4 emot.

Det är en " Bevarandegenetisk analys för den svenska lantrasen västgötaspets" och en lista över genetiskt värdefulla individer en så kallas MK-lista. På denna lista finns de 6363 västgötaspetsar som fötts de senaste 12 åren i hela världen. Det kan fattas enstaka individer. Listan är numrerad från 2-6364, de hundar man finner i början på listan har minst släktskap med övriga västgötar i världen sen ökar släktskapet efter hand. Man kan tydligt se på denna lista att västgötaspetsuppfödare har prioriterat olika i sin avel. Kan inte låta bli att citera en av motståndarna till analysen och MK-listan, " vi har ett ansvar att avla fram korrekta hundar, vem vill para med en hane med krokiga ben hur värdefull han än är genetiskt?" :-) Denna person lever tydligen i tron att utställningsvinnare är "korrekta" hundar och de enda värda att avla på. Mot dumhet finns inget försvar, tyvärr.

Denna lista behöver givetvis uppgraderas med jämna mellanrum, vem som ska ombesörja samt bekosta det är i dagsläget oklart.

Här kommer bakgrundshistorien till denna analys och Mk-lista.

Jenny Pleym bevistade en avelskonferens i SKK:s regi. Där fick hon nys om att man kunde få avelsanalyser utförda på utsatta raser. Bl.a lapphundsklubben har använt det verktyget för att försöka komma till rätta med den rasens problem.

Jenny påtalade detta för SKV:s styrelse och önskade sig en analys för arbetet i SKV:s avelsråd.Kostnaden skulle bli 3000:-. Styrelsen sa NEJ!!

Jenny kontaktade mig och frågade om jag var intresserad av analysen och villig att vara med och bekosta den. Naturligtvis ville jag det! Vi kontaktade ett antal personer till som vi visste bryr sig om rasens framtid. Innan kvällen hade vi ytterligare 8 personer som ville hjälpa till. Jag vet att fler hade velat vara med men vi stoppade vid 10. Dessa personer är Ann Malmgren, Åsa Johansson, Karin Ernflo, Ewa Sundin, Anki Ring, Maria Dahlberg, Barbro Carlsson, Karin Jonstad, Jenny och så jag.

Analysen utfördes av Mija Jansson. Vi betalade.

För att ge SKV ännu en chans att visa intresse för analysen så frågade Jenny ännu en gång om det fanns möjlighet att SKV bekostade en analys. Svaret var åter NEJ!

Då såg vi ingen annan råd än att utforma en motion till årsmötet för att detta viktiga och värdefulla verktyg ska komma ALLA medlemmar i SKV och i övriga klubbar i världen till del.

På årsmöte föredrog Jenny vår motion och informerade om bakgrunden till den. Flera styrelseledamöter hade invändningar, allt ifrån att motionen inte var korrekt utformad så den kunde inte behandlas, det fanns inget att besluta om. Till att analysen och Mk-listan är värdelös, en del av hundarna är ju döda!?!?!?

Där gjorde SKK:s representant ett bra jobb och lotsade oss fram till en omröstning som alltså slutade 19-4. Det finns hopp!

Jag vill uppmana ALLA uppfödare att använda sig av detta verktyg, det finns värdefulla hundar där ute! Försök att använda dem! Ta inte lättaste vägen genom att använda  samma hundar om och om igen.