Hur avlar man för att bevara en genetisk variation?

 

SKV har tagit fram ett nytt RAS, där föreslås en del skärpningar angående antal valpar per hane och tik. Behovet av genetisk variation nämns. SKK:s lista över mesta använda avelshundar bifogas, men ingen info om att den listan säger inte mycket om hur det verkligen står till för rasen globalt sett. I dagens läge exporteras och importeras hundar hej vilt runt om i världen. Anmärkningsvärt är att det är i stort sett samma blod på de valpar som exporteras från Sverige ut i världen, samma hundar förkommer frekvent i stamtavlorna.

Denna lista visar exempelvis inte att i Frankrike finns bl.a en svensk hane och en finsk hane som är fäder till över 100 valpar vardera. Detta innebär att hanar som ser ut att ha väldigt få barnbarn på den svenska listan i själva verket har hundratals av dem. 

 4-5 kennlar dominerar exporten tillsammans med nya uppfödare som går i deras fotspår. Följden blir att hela världens population av västgötaspets har hundar från dessa kennlar i sina stamtavlor.

Sverige är det land i världen som har minst genetisk variation i sin västgötaspetsavel. Skrämmande! Det är här ifrån Sverige som presumtiva och även aktiv uppfödare tror sig finna "det bästa". Följden blir katastrofal!

Hanar exporteras till fjärran länder med en lite udda population, väl där sätts de i avel helt hejdlöst, 5-6 kullar i snabb följd. Den lite udda populationen är snabbt förstörd, valparna som föds i dessa fjärran länder skulle lika gärna kunna vara födda i Sverige! 

Jag vet inte vilka råd SKV:s avelskommitte´ger uppfödare som frågar om råd, men man kan inte skönja någon tanke bakom speciellt många kullar som föds.

Informeras det om att det är INTE 0% inavelsgrad som är det optimala. Det går fortfarande att få till rätt lätt genom att para hundar från en överanvänd blodslinjemed en annan överanvänd blodslinje. Snart är alla de överanvända linjerna bladade med varandra, vad göra då? Finns det någon plan?

Informeras det om att det INTE är en lösning att helt plötsligt börja leta efter udda hundar och para dem med överanvända hundar. Det löser inte problemet, problemet förvärras och den genetiska variationen krymper ytterligare.

I stort sett i varje land finns en liten klick uppfödare som tänker! De sliter sitt hår över utvecklingen! Möjligheterna att föda upp hundar utan överanvända linjers inblandning krymper katastrofalt!

Det farligaste uppfödarna kan göra nu är att blanda de överanvända linjerna med eventuella avelsdjur som INTE har de överanvända avelshundarna i sin stamtavla.

Har Du som uppfödare lyckats få tag i en tik eller hane utan dessa överanvända linjer i stamtavlan så para för allt i världen inte med hundar från överanvända linjer. Om så görs med tanke på att avla för en genetisk variation så är det precis tvärtom Ni gör. Ni förstör de få linjer som INTE har dessa hundar i stamtavlan. Till slut finns de i varenda stamtavla och vad gör vi då?

Har Du en tik eller hane med lite udda stam, se till att para med hundar som också de har en lite udda stam! Det gör inget om inavelsgraden blir lite högre, hellre det än att "förorena" stamtavlan med överanvända hundar. Inga överanvända linjer! På så vis behåller vi ett fåtal hundar som inte är "infekterade" av matadoraveln som pågår hej vilt!

Med sorg ser jag kennel efter kennel blanda sina lite udda linjer med de överanvända linjerna! Tragiskt!

En början för att hjälpa rasen framåt, upplåt inte Din hund med lite udda stam till hundar med överanvänd stam. Para inte Din tik med lite udda stam med hane med överanvänd stam.